مجری برنامه به القبیبان تذکر داد و تاکید کرد وی باید به عنوان یک کارشناس مسائل راهبردی سخن بگوید و به اصول گفت و گوی درست پایبند باشد و از به کارگیری الفاظ نادرست درباره افراد دوری کند.

این کارشناس سعودی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: نه شما نه هیچ کس دیگری نمی تواند ادبیات گفت و گو را به من بیاموزد.

این روند باعث شد تا مجری برنامه بار دیگر اعلام کرد شبکه بی بی سی بر لزوم پایبندی به اصول گفت و گو تاکید می کند.

مجری شبکه در ادامه اظهارات اهانت بار این کارشناس سعودی مجبور شد تماس با او را قطع و از بینندگان برنامه عذرخواهی کند.