هرچند مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرآنلاین در رابطه با صحت تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به گفتن "این خبر شایعه است" اکتفا کرد و حاضر نشد توضیح بیشتری بدهد اما محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس دهم به صورت غیر مستقیم احتمال این موضوع را دور از واقعیت  ندانست او دراین رابطه با بیان اینکه از تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد خبری ندارم درباره چرایی این شایعات به خبرآنلاین گفت: از آنجایی که احمدی‌نژاد رفتارهای غیر منطقی و غیر قابل قبولی از خود نشان داده است نمی توان این رفتارها را در جهت مصلحت نظام و کشور دانست.

او ادامه داد: امروز ما با انواع تهدیدات داخلی و خارجی مواجه هستیم به صورتی که هجمه های بسیاری علیه سه قوه به راه افتاده وقتی فردی چون احمدی نژاد جلودار این موضوع می شود  واضح است که راه اشتباه انتخاب شده است.

او ضمن بیان اینکه احمدی نژاد با انواع سخنرانی ها و رفتارها تلاش می کند مردم را تحریک کند گفت: البته نباید به شایعات خیلی توجه کرد به هر حال این موضوع به سیاست های کلی نظام بازمی گردد و بر اساس حکمت هایی که معاون قوه قضائیه نیز پیش از این مطرح کرده بود تصمیم گیری می شود.

یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که خواست اسمی از او برده نشود نیز به خبرآنلاین گفت موضوع تعلیق عضویت احمدی نژاد را برای اولین بار از زبان شما می شنوم و خبری در این رابطه ندارم و فکر می کنم تنها یک جو سازی باشد.