النهرین نوشت، مقتدا صدر رهبر جریان صدر به بیانیه کاظم الحائری از مراجع تقلید عراق مقیم قم واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دفتر سید کاظم الحائری مرجع دینی بیانیه درباره انتخابات عراق صادر کرده و خواستار مشارکت گسترده در انتخابات شده و عدم انتخاب را به منزله حرکت در مسیر سعودی ها و کشورهای استکباری دانسته و ما این را دخالت آشکار در امور داخلی عراق کرده است نظر شما چیست؟ اعلام کرد: این دخالت در انتخابات به شمار نمی رود و احتمالا وی مقلدانی در عراق دارد.

مقتدا صدر همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه موضعش درباره حمایت از حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای تصدی پست نخست وزیری برای دومین بار نیز گفت: ما بعدا موضع گیری خواهیم کرد و هنوز زود است که نظر نهایی در این باره بدهیم.