سرهنگ ناصر علی صفرپور معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان، گفت: مامورین کلانتری ساری در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره شهر تحقیق و بررسی را در دستور خود قرار دادند و پس از اقدامات اطلاعاتی سارق با سابقه را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

 وی با بیان اینکه متهم در بازجویی تاکنون به ۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره فقط در یک ماه گذشته اعتراف کرد از صاحبان ساختمان های نیمه کاره و در حال ساخت خواست ضمن استفاده از نگهبان برای مراقبت از اموال خود در ساختمان های درحال احداث، پس از اتمام ساعت کاری از رها کردن وسایل و تجهیزات ساختمانی در محل خودداری و وسایل را در جای امن و قابل اطمینان نگهداری کنند.