دکتر حقیقت درباره زمان عمل جراحی هافبک پرسپولیس که از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شده است ظهار داشت: محسن ربیع‌خواه مراحل پیش از عمل جراحی را پشت سر گذاشته و برای این منظور آماده شده است. او تحت معاینه پزشک جراح قرار گرفت و برای صبح فردا چهارشنبه وقت عمل جراحی دارد.