مهرداد جهانی اظهار داشت: بزرگراه تهران- کرج از محدوده گرمدره تا شهرک خاتم نیمه سنگین و خط شمالی آزاد راه کرج- قزوین در محدوده پل شهید سلطانی تا پل حصارک کرج دارای بار ترافیکی سنگین گزارش شده است. 

وی ادامه داد: همچنین در خط جنوبی آزاد راه کرج- قزوین در محدوده پل شهید سلطانی تا پل حصارک ترافیک سنگین است. 

جهانی بیان داشت: محور کرج- چالوس در محدوده های بیلقان، پورکان، وینه، تونل شماره ۵ ، سه راهی دیزین و پیچ سرهنگ به علت ترافیک سنگین ، تردد با کندی صورت می گیرد. 

ین مسئول یاد آور شد: تردد خودرو ها از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۴ امروز از کرج به سمت شمال یک طرفه است. 

استان البرز یکهزارو ۴۵۰ کیلومترآزادراه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی دارد و ۱۸درصد ترافیک راه های کشور مربوط به جاده های این استان است.