محمد سلطانی فر در پیامی که در توئیتر خود منتشر کرده، آورده است: «برخوردی که با مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق در زندان مشهد شده، نشان می‌دهد که عوامل مربوطه آشنایی با شأن روزنامه‌نگاری ندارند، روزنامه نگار، قاچاقچی وقاتل نیست که به پایش پابند بزنیم و در انفرادی حبسش کنیم.»

مدیر مسئول روزنامه «شرق» روز شنبه (هشتم اردیبهشت ماه) در شهر مشهد بازداشت شد که بعد از آزادی دلیل دستگیری خود را انتشار گزارشی با عنوان «روایتی از محله‌ای که دختر شش‌ساله افغان در آن کشته شد» عنوان کرد.

این گزارش متعاقب قتل دختر شش‌ساله در «قلعه‌ساختمان» ۱۹ فروردین در روزنامه شرق چاپ شد. مهدی رحمانیان در این گفت‌وگو از نحوه برخورد عوامل زندان مشهد با خود نیز صحبت کرد.