لادن حیدری دبیر همایش مالکیت فکری با اعلام این خبر افزود: در هفت دوره برگزاری این همایش ما در پی ایجاد جریان علمی برای تبیین ضرورت حمایت از مالکیت های ادبی و هنری بوده‌ایم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.

حیدری افزود: کمترین میزان پایان نامه در بین موضوعات حقوقی به این حوزه اختصاص دارد و در طی هفت دوره برگزاری همایش با تقدیر از پایان نامه های برتر دانشگاهی تلاش کردیم تا انگیزه ای برای حرکت در مسیر نگارش مقالات و پایان نامه در این حوزه ایجاد کنیم. همانگونه که حوزه فرهنگ حوزه مظلومی است در بین موضوعات فرهنگی نیز بحث مالکیت ادبی و هنری مظلوم ترین حوزه‌هاست.

وی در پایان از تخصصی بودن هر دوره از همایش یاد کرد و افزود: هشتمین دوره همایش مالکیت فکری به موضوع استراتژی مالکیت ادبی و هنری اختصاص دارد.

هشتمین همایش حقوق مالکیت فکری با موضوع استراتژی مالکیت ادبی و هنری بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد. حضور علاقه مندان در این همایش آزاد و رایگان است.