Around the vings گزارش داد، تمامی استادیوم‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در حالی که ۴۵ روز به این مسابقات باقی مانده است بازگشایی شدند.

اخرین استادیوم که بازگشایی شده استادیوم سامارا است که ۴۵ هزار صندلی دارد. شهر سامارا بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد. گفته می‌شود که حدود ۳۲۰ میلیون دلار برای این استادیوم هزینه شده است. ساخت استادیوم سامارا با تاخیر و هزینه‌های زیاد همراه بوده است. سقف استادیوم سامارا طراحی خاصی دارد که از موفقیت‌های صنعت هوافضای این شهر الهام گرفته است.

تعدادی مراکز فروش به این استادیوم اضافه شده است که باعث شده صف‌های آن ۴۰ درصد افزایش یابد.

در بازی‌های جام جهانی امسال سامارا میزبان شش مسابقه خواهد بود. روز شنبه در استادیوم سامارا یک بازی آزمایش نیز برگزار شده است که ۱۴ هزار تماشاگر داشته است.

بعد از پایان جام جهانی استادیوم سامارا، خانه تیم کریلیا سوتوف خواهد بود.