عاطفه رضوی یکی از بازیگران نمایش «کورش»‌ به روایت پری صابری است. او تصویری از خودش روی صحنه این نمایش در اینستاگرام گذاشت و نوشت: «به نقش تومى ریس در نمایش کوروش به روایت پرى صابرى»