در این نشست که قرار است شنبه هفته آینده برگزار شود، عباسعلی کدخدایی ضمن تشریح مصوبات رسیدگی شده از سوی شورای نگهبان به سئوالات خبرنگاران نیز پاسخ می‌دهد.