ادمین کانال علم الهدی مسئولیت بازگشت دوباره به تلگرام را پذیرفت و نوشت: پس از فیلتر شدن تلگرام توسط اپراتور ها، به دستور آیت الله علم الهدی برای حمایت از پیام رسان های داخلی، کانال علم الهدی در تلگرام متوقف شد.

علم الهدی، بازگشت به تلگرام را به گردن ادمین کانالش انداخت!