بهرام قاسمی نمایش مضحک تبلیغاتی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یکی از آخرین سریال های تکراری از نمایش های بی ثمر و شرم آور درخصوص برنامه هسته ای مخفی ایران را دست و پا زدن های بی حاصل ورشکسته ای دروغ پرداز و رسوا خواند که جز دروغ پراکنی و دغل کاری کالا و متاعی برای عرضه نداشته و ندارد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سران رژیم صهیونیستی بقای &#۳۹;رژیم نا مشروع و دروغ بنیان&#۳۹; خود را در تهدید انگاری دیگران با استفاده از شارلاتانیسم نخ نمای عصر جاهلیت و بی خبری افکار عمومی جهانیان می بینند که بیهودگی و بی ثمری آن بیش از پیش آشکار است.‌

 

قاسمی تاکید کرد: نتانیاهو و رژیم کودک کش و رسوای صهیونیستی باید به این درک اولیه رسیده باشند که مردم جهان از فهم، آگاهی و شعور کافی برخوردارند.