پترا گزارش داد، محمد المومنی، وزیر اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت اردن اخبار مربوط به بمباران مناطقی از سوریه با استفاده از اراضی اردن را تکذیب کرد که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.

المومنی تاکید کرد، موضع اردن در حمایت از تلاش‌های سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران سوریه ثابت است، راه‌حلی که اتحاد این کشور و حاکمیت آن را حفظ کرده و امنیت و ثبات را برای مردمش به ارمغان آورد.

وی گفت، کشورش در کنار طرف‌های بین‌المللی برای دست یافتن به راه‌حل سیاسی در سوریه تلاش می‌کند.

المومنی ادامه داد، اخبار مربوط به حمله به سوریه از خاک اردن دروغ بوده و هدف از آن مخدوش کردن مواضع کشور است و منبع آن کسانی هستند که می‌کوشند بحران سوریه را عمیق‌تر کرده و خشونت و آشوبی که ملت سوریه از آن رنج می‌برند را پا برجا نگهدارند.

وی افزود: اردن که در نتیجه بحران سوریه بار بزرگی بر دوش می‌کشد به نفعش است که از طریق سیاسی به این بحران پایان دهد.

المومنی گفت، اردن برای عملی شدن طرح مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه تلاش کرد و خواهان توسعه این مناطق در سراسر سوریه است.