محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص لزوم تزریق امید به جامعه و پاسخگو بودن مدیران اظهار داشت: اگر رئیس‌جمهور بخواهد در کابینه اصلاحاتی انجام دهد باید این اصلاحات در راستای پاسخ به نیاز افکار عمومی و حل مشکلات جامعه باشد، در این صورت است که افکار عمومی اقناع خواهند شد.

 

وی تاکید کرد که رئیس‌جمهور برای حل مشکلات به خصوص موضوعاتی که در سال گذشته پیش آمد، باید اصلاحاتی را در نظر گیرد. امر مهمی که با در نظر گرفتن شاخص‌های اصلاح‌طلبی میسر خواهد شد.

 

نماینده تهران همچنین خاطرنشان کرد: البته براساس صحبت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور انجام دادند هر کسی می تواند برداشتهایی داشته باشد، اما در صورتی که رئیس‌جمهور بخواهد تغییری در کابینه انجام دهد این حق ایشان است که همکاران خودش را براساس شرایط و اوضاع تغییر بدهد. در خصوص صحبت‌هایی که آقای روحانی مطرح کردند نمی توان گفت صد در صد این صحبت‌ها به این دلیل بوده است.

 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رویکرد مجلس را در خصوص تغییر احتمالی کابینه دولت تشریح کرد و گفت: این موضوع حق رئیس‌جمهور است. مجلس هم واکنشی ندارد منتها مجلس در صورت معرفی شخص حق دارد بررسی خود را انجام دهد. مجلس همیشه از تغییر استقبال می کند اما فردی که معرفی می شود برای مجلس مهم است که با شاخصه‌ها مطابق باشد. فکر می‌کنم مجلس از این موضوع استقبال کند.