انفجار لاستیک یک خودرو در چین و ناتوانی راننده آن در هدایت خودرو، باعث زیر گرفتن عابر پیاده شد.

زن مسنی که در پیاده‌رو بود پس از سقوط درخت و عبور خودرو، جان خود را از دست داد.