در رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه می، آرمینا صادقیان در تفنگ بادی نسبت به ماه قبل با ۱۱ پله سقوط در رده شانزدهم، الهه احمدی با ۱۰ پله سقوط در رده سی و سوم و نجمه خدمتی با ۱۲ پله سقوط در رده پنجاهم قرار گرفته‌اند.

نجمه خدمتی نیز در تفنگ سه وضعیت با ۱۰ پله سقوط در رده ۳۶ و گلنوش سبقت‌اللهی در تپانچه بادی با ۱۴ پله سقوط در رده سی و یکم قرار گرفته است.

در این ماه برخی تیراندازان ایرانی همانند امیرسیاووش ذوالفقاریان در تفنگ بادی، مهیار صداقت در ماده تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت، زهرا هاشمی در تفنگ بادی، محمد احمدی و ابراهیم برخورداری در تپانچه بادی به رده بندی فدراسیون جهانی اضافه شده‌اند.

نمایندگان ایران در اواخر ماه می در رقابت های تیراندازی جام جهانی کره جنوبی شرکت کردند.

رده‌بندی تیراندازان ایران در ماه می سال ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی تیراندازی به شرح زیر است:

* تفنگ ۱۰ متر مردان:

رده ــــــــ نام ـــــــــــــــ ریتینگ (تغییر)

۱۱۹ مهیار صداقت  77 (77 پله صعود)

56 امیرسیاووش ذوالفقاریان (ماه قبل در رنکینگ جهانی نبود)

۸۳ امیرمحمد نکونام  26 (15 پله صعود)

119 پوریا نوروزیان 8 (59 پله سقوط)

183 علیرضا داودآبادی 3 (100 پله سقوط)

159 حسین باقری یک (40 پله سقوط)

* ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت مردان:

66 پوریا نوروزی نژاد 38 (3 پله سقوط)

90 مهیار صداقت (ماه قبل در رنکینگ جهانی نبود)

111 حسین باقری ۶ (31 پله سقوط)

* ۱۰ متر تفنگ زنان:

26 آرمینا صادقیان 221 (11 پله سقوط)

33 الهه احمدی ۱5۲ (10 پله سقوط)

50 نجمه خدمتی 67 (۱۲ پله سقوط)

68 زهرا هاشمی 30 (ماه قبل در رنکینگ جهانی نبود)

152 فاطمه کرم‌زاده 2 (70 پله سقوط)

173 نرجس امامقلی یک  ( 60 پله سقوط)

۱7۳ مریم شافعی‌پور ۲ (50 پله سقوط)

* ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت زنان:

36 نجمه خدمتی ۱12 (۱۰ پله سقوط)

65 مه‌لقا جام بزرگ 40 (29 پله صعود)

81 الهه احمدی 30 (35 پله سقوط)

113 فاطمه کرم‌زاده 3 (42 پله سقوط)

124 مریم شافعی‌پور یک (7 پله سقوط)

* تپانچه ۱۰ متر بادی مردان:

68 وحید گل‌خندان 13 (23 پله سقوط)

72 محمد احمدی 12 (ماه قبل در رنکینگ جهانی نبود)

ابراهیم برخورداری 9 (ماه قبل در رنکینگ جهانی نبود)

109 مهدی تندری یک  (34 پله سقوط)

* ۱۰ متر تپانچه زنان:

31 گلنوش سبقت‌اللهی ۱34 (14 پله سقوط)

44 هانیه رستمیان 72 (46 پله صعود)

* ۲۵ متر تپانچه زنان:

68 هانیه رستمیان 14 (5 پله صعود)

۶9 گلنوش سبقت اللهی 13 (2 پله سقوط)

* تراپ مردان:

72 محمد حسین پرورش‌نیا 7 (۱6 پله صعود)

* تراپ زنان:

96 غزاله جهاندار ۱ (16 پله سقوط)