ظریف در صفحه توئیتری خود نوشت: 

پسری که‌ نمی تواند فریاد در مورد گرگ را متوقف کند (چوپان دروغگو) دوباره دست بکار شد. از تکرار افتضاح مجمع نگران نیستیم. برخی از مردم را فقط چند بار می توان فریب داد.

لازم به ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به نمایش های مضحک شهره است، در اقدامی جدید با نمایش تصاویری، ایران را به انجام فعالیت های تسلیحات هسته ای مخفی متهم کرد. {اینجا}