علی ربیعی دوشنبه در همایش روز کارگر در آباده فارس افزود: کارگران سربازان اصلی اقتصاد مقاومتی هستند و متاسفانه حقوق بازنشستگان و کارگران نسبت به تورم در سال هایی دچار افت شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: امسال ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای افزایش پرداختی به مستمری بگیران و بازنشستگان و نیروهای مسلح در نظر گرفتیم. 

ربیعی بیان کرد: امسال ۶۰۰میلیارد تومان در حوزه رفاهی و مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده است همچنین ۲۲۰میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم آباده ، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: باید در مقابل نیروی کار ایرانی سر تعظیم فرود آورد.

رحیم زارع با اشاره به ۶ هزار و ۷۰۰ بیمه شده در آباده گفت: از سه هزار و ۵۰۰ کارگر این شهرستان بیش از ۱۲۰۰نفر آنان هنوز با مشکلات بیمه ای روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه وظیفه دولت و مسئولان، برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی است افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی شهرستان آباده نیمه فعال هستند که عمده مشکلات آنان مالیات بر ارزش افزوده، جرائم تامین اجتماعی و نقدینگی است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعمیر، تجهیز و‌ ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی آباده به بیمارستان از جمله مطالبات مردم این شهرستان است.

آباده در شمال استان فارس است.