یکی از سخت‌ترین مشاغل ، بدون شک، معلمی خواهد بود،این حرفه نقش مهمی در جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان ایفا می‌کند.

معلمی شغل دشواری است. اما  سختی ها وقتی دوچندان می‌شود که مدرسه کیلومترها دورتر از شهر و در دل روستاها باشد.

روستاهایی با مسیر صعب‌العبور که برای رسیدن به آن باید از هفت خوان گذشت.

در گزارش زیر با بخشی از سختی‌های یک معلم که در دل روستاهای استان خوزستان به عشایر خدمت‌رسانی می‌کند، آشنا می‌شوید.