در حال حاضر دود غلیظی از محوطه ساختمان سفارت آمریکا واقع در منطقه امنیتی موسوم به &#۳۹;الخضراء&#۳۹; در قلب بغداد از فاصله دور دیده می شود. 

هنوز ماهیت این آتش سوزی و احتمال حادثه یا خرابکاری بودن آن مشخص نیست.

سفارت آمریکا در بغداد بزرگترین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه و یکی از بزرگترین های آن در جهان است.