سید عباس عراقچی امروز در نخستین همایش ملی راهبردی مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر ضرورت مدیریت منابع آبی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هر چند بحران آب و خشکسالی با جنگ آب &#۳۹;گره خورده است، اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رفع این موضوع را در قالب گفت‌وگو و همکاری با کشورهای منطقه برنامه‌ریزی کرده است.

وی، داشتن تدابیر و سیاست خارجی خاص برای مدیریت منابع آبی کشور را ضروری دانست و افزود: امروز دیپلماسی مدیریت آب شکل جدیدی را به خود گرفته و وزارت امور خارجه و کشورهای منطقه مسئولیت بحران آب را دارند.

عراقچی خاطرنشان کرد: موضوع کشت فراسرزمینی در وزارت امور خارجه ایران در حال پیگیری است و از آنجایی که با بسیاری از کشورهای منطقه پر آب ارتباط خوبی داریم، برنامه واگذاری زمین برای کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار داریم.

معاون وزیر امور خاجه، میزان آب فرامرزی ایران را ۱۶ میلیارد متر مکعب برآورد کرد و گفت: از این میزان سالانه ۹ میلیارد متر مکعب به کشور وارد و هفت میلیارد متر مکعب هم از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: در رودخانه هیرمند که مشترک با کشور افغانستان است، در زمان سیلاب بسیار بیشتر از سهم ایران آب وارد کشور می‌شود اما به‌ علت شرایط منطقه و شدت حرارت استفاده درستی صورت نمی‌گیرد.

عراقچی تاکید کرد: باید به جای اینکه مرتب دنبال تامین آب از خارج باشیم به همان اندازه مدیریت منابع آب داخلی را بهینه کنیم.

نخستین همایش ملی راهبردی مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست محیطی امروز در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری آغاز به کار کرد.

دیپلماسی آب، چالش‌های فرهنگی و زیست محیطی مدیریت آب، ارزیابی تجارت آب مجازی در مدیریت جامع منابع آب و نگرش نو به تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب، بحران کمی و کیفی منابع آب در هزاره سوم، بحران حکمرانی آب از تعامل تا تقابل از موضوعات سخنرانی شرکت کنندگان در نخستین روز این همایش بود.