سخنگوی ترزا می، نخست وزیر انگلیس این اظهارات را در آستانه جلسه مجلس علیای پارلمان این کشور مطرح کرده که قرار است در آن درباره مقررات مربوط به پایان دادن به عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا (بریگزیت) گفت‌وگو شود.

این سخنگو تصریح کرد: لایحه خروج درباره حصول اطمینان از این مسأله است که ما به گونه‌ای منظم و آرام از اتحادیه اروپا خارج شویم. این لایحه مکانیزمی برای ملغی کردن نتایج همه‌پرسی نیست.

سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس خاطرنشان کرد: افزودن متمم‌ها به پارلمان اجازه می‌دهد که درباره توافق نهایی اعمال نفوذ بیشتری داشته باشند که این امر جایگاه انگلیس را در روند مذاکرات تضعیف می‌کند.