هفتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد آغاز شد.

دستور جلسه شورای گفتگو در این جلسه، مشکلات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در مورد تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ - دستور العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگو است.