وستی گزارش داد، براساس دستورالعمل های جدید خوابیدن بر روی صندلی های فرودگاه استفاده از موسیقی با صدای بلند و بدون هدفون، قراردادن چمدان بر روی صندلی‌های فرودگاه و نشستن و خوابیدن بر روی کف سالن های فرودگاه جرم حساب می‌شود و متخلفان جریمه می‌شوند.

سه فرودگاه بین المللی شریمیتووا، داماددووا و ژووکاوا شامل این قوانین جدید هستند که برای متخلفان عادی جریمه ۱۰۰ تا ۵۰۰ روبل مقامات دولتی از هزار تا دو هزار روبل و شخصیت های حقوقی از دو هزار تا چهار هزار روبل جریمه در نظر گرفته شده است.

هدف از اجرای این قانون احترام به حقوق مسافران در فرودگاه های روسیه اعلام شده است.