طی حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اسکندر امیدی نیا به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد.

پیش‌ از این امید بزرگ حداد سرپرست دانشکده محیط زیست بود.

اسکندر امیدی تیا