علیرضا رحیمی در واکنش به صحبت های رئیس‌جمهور در خصوص لزوم تزریق امید به جامعه و پاسخگو بودن مدیران گفت: به نظر می‌رسد سخنان رئیس‌جمهور حکایت از وجود گلایه‌های متقابل بین وزرا و رئیس‌جمهور وجود دارد که باید این گلایه‌ها در درون کابینه حل شود. نباید گلایه‌های درون کابینه باعث تشتت و ناامیدی مردم شود بلکه باید رئیس‌جمهور در مرحله تصمیم نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

وی با تاکید بر اینکه «مدیریت کابینه به عهده رئیس‌جمهور است» افزود: رئیس‌جمهور گلایه‌هایی از وزرا داشته و وزرا نیز گلایه‌هایی از رئیس‌جمهور دارند که به مصلحت ندیدند آن را در افکار عمومی مطرح کنند، لذا به نظر می‌رسد که حرکت کلی کابینه به سمتی رود که وظایف و تکالیف سنگین برعهده آنها به بهترین شکل انجام شود.

 

رحیمی در عین حال گفت: اگر واقعا رئیس‌جمهور احساس می کند که وزیری با او همراهی ندارد به لحاظ اجرایی، مدیریتی و قانونی حق جابجایی وزرا و ترمیم کابینه را دارد البته این نباید منجر به اختلال در امور جاری کشور شود.

 

نماینده تهران درباره وجود احتمال ترمیم کابینه گفت: رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی که با نمایندگان داشتند، اعلام کرد که برای ترمیم کابینه و جابجایی‌ها منتظر تعیین تکلیف لوایح تفکیک وزارتخانه ها است و به نوعی انتظار خود از مجلس را مطرح کرد تا در تصویب این لوایح سرعت بیشتری داشته باشند لذا اگر قرار به ترمیمی در کابینه باشد رئیس‌جمهور منتظر تعیین تکلیف این لوایح است تا نسبت به جابجایی وزرا تصمیم گیری کند.

 

رحیمی درباره واکنش مجلس به احتمال ترمیم کابینه نیز گفت: مجلس از ترمیم کابینه استقبال می کند چون تقاضای استیضاح و سوالات متعدد از وزرا نشان از مطالبه مجلس برای تغییر در کابینه دارد کمااینکه نباید هر تغییری را به معنای بدتر شدن امور تصور کرد و باید منتظر بهتر شدن وضعیت ماند.

 

وی همچنین با تاکید بر لزوم تزریق امید به جامعه افزود: با تزریق امید به جامعه نشاط و بالندگی جامعه را شاهد خواهیم بود که پشتوانه‌ای برای حرکت کلی کشور است. قطعا هر حرکت و سخنی که امید مردم را تضعیف کند ناپسند و غیرقابل قبول است البته نباید امید کاذب به مردم داده شود بلکه باید امید واقعی را در جامعه تقویت کرد.