این دیدار هم‌اکنون در حال برگزاری است. مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.