آر تی گزارش داد- این سناتور روسی در مصاحبه با " ریا نووستی" گفت: طبق تخمین‌های صورت گرفته مستقل، حدود ۴۳۰.۷ میلیارد دلار سرمایه در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ از کشور ما خارج شده است، منابع عظیمی بودند که می‌توانستند در توسعه اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری شوند. وی افزود اگر این مشکل حل شود، منجر به تقویت قابل توجه اقتصاد روسیه خواهد شد.

خروج غیرقانونی سرمایه یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی شوروی بوده است. کرملین راه‌های بسیاری را برای بازگشت این پول‌ها به روسیه در نظر گرفته است که از جمله آن ها اوراق قرضه یورو با رژیم مالیاتی مطلوب و چشم پوشی از جرم خروج سرمایه است. این پول‌های برگشتی می‌تواند جایگزینی در تامین مالی این کشور در صورت تحریم شدن سرمایه گذاری خارجی در روسیه توسط آمریکا باشد.

پیش‌تر در ماه آوریل، یوری چایکا- دادستان کل روسیه- گفت ۶۱ مجرم روسی ساکن لندن ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور خود را دزدیده اند. از دهه ۱۹۹۰، لندن و سایر شهرهای انگلیس پناهگاه امن مجرمان مالی روسی بوده‌اند. چایکا گفت روسیه نگران است انگلیس این پول ها را به جیب زند.

بوریس تیتوف- بازرس بازرگانی روسیه- گفت مسکو باید به تجار فراری اجازه دهد به خانه بازگردند. باید این فرصت به آن‌ها داده شود تا با پرداخت سه برابر زیانی که زده‌اند سوابق خود را پاک کنند، اما نیازی نیست پشت میله‌های زندان از آن‌ها نگهداری شود. اگر چنین اجازه‌ای به آن‌ها داده شود ممکن است این پول ها به اقتصاد روسیه بازگردند در غیر این صورت آنها در خارج باقی خواهند ماند.