در این تقسیم بندی، نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، زنگنه، وزیر نفت و کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اعضای ناامید دولت شناسایی شدند. همچنین معاون اول رییس جمهور به عنوان شخص امیدوار و حجتی، وزیر کشاورزی به عنوان شخصی که علاوه بر گفتن مشکلات راه حل ارائه میدهد، قرار گرفته اند.