حجه الاسلام زائری کارشناس مذهبی بسیاری از برنامه های تلویزیونی و از چهره های سرشناس رسانه ای و مذهبی کشور در اینستاگرامش از چالش بی دلیل برای ورود بانوان به ورزشگاه ها و صحنه هایی که چندین دختر موج نو با پوشیدن و آرایش پسرانه برای نیروهای زحمتکش انتظامی ایجاد کرده اند نوشت و از مسئولان خواست با کمی صبر بیشتر ، این چالش را حل کنند. در این یادداشت می خوانید:

از روزگار پرافتخار حماسه سازانی که الگوی جهان بودند رسیده ایم به بازی موش و گربه میان چهارتا دختر عشق فوتبال با هیمنه و اقتدار نیروی انتظامی کشور!

متأسفم و شرمسار که شهروند کشور و جامعه ای هستم که دغدغه و مسأله و چالش و درگیری بزرگانش به جای مسایل کلان و بحران های اساسی شده است مسایلی حاشیه ای و کم اهمیت!

و کسی هم با خودش فکر نمی کند که ورزشگاه رفتن دختری که از اصفهان آمده تهران و قاتی هزاران پسر شده به این شکل نامطلوب است یا حضور رسمی اش به صورت مجزا و حساب شده و محترم؟

کاش کسانیکه رگ گردنشان برای این قضیه بیرون می زند، واقع بینانه نگاه کنند و بگویند این که وقتی این دختر در آن صف های شلوغ و جمعیت فشرده مثلا به دستشویی مردانه برود غیراخلاقی تر است یا این که به صورت جداگانه و تفکیک شده در ورزشگاهی که برای حضور بانوان مناسب سازی شده حضور یابد؟

وقتی که انرژی و توان مدیران انتظامی و قضایی به جای آن که صرف امنیت و دادگری شود، بر دستگیری و تعقیب چهارتا جوان متمرکز می گردد، و حواسشان نیست که اگر تا چند سال دیگر بحران بی هویتی و لاقیدی ریشه نسل آینده ما را نکنده باشد، بحران آب به تنهایی همه ما را نابود خواهد کرد!

آن وقت در میان این همه بحران و مسأله و مشکل که زندگی آینده همه ما را تهدید می کند و تمامیت جامعه مان را به چالش می کشد، مسأله مان شده موضوع کنسرت های موسیقی و جلوگیری از حضور بانوان در ورزشگاهها و ...

من اگر فرمانده نیروی انتظامی بودم به جای مصاحبه و سخنرانی می نشستم فکر می کردم ببینم چه کسانی و چگونه دارند سرم را به گشت ارشاد و کنترل ورزشگاهها گرم می کنند؟ توضیح: من نه اهل استادیوم رفتن هستم و نه می خواهم رأی برای انتخابات جمع کنم! اگر از حضور بانوان در ورزشگاهها دفاع می کنم به خاطر لاحظه واقعیت و محاسبه هزینه و فایده است...

#سرگرمی_به_شاخه_ها #غفلت_از_ریشه_ها