سازمان هواپیمایی چین در نامه ای که خطوط هوایی &#۳۹;آمریکن ایرلاین&#۳۹; و &#۳۹;یونایتد ایرلاین&#۳۹; در تارنماهای خود منتشر کرده اند آورده است این خطوط باید در عملکرد خود مسایل حق حاکمیتی درباره ارتباطات چین و تایوان را مراعات کنند.

این سازمان هشدار داده است اگر خطوط هوایی آمریکا قوانین بین المللی را در این زمینه نادیده بگیرند چین ناچار است موضوع را به مراجع ذی ربط برای رسیدگی واگذار کند.

در این نامه نسبت به اقدامات جدایی طلبانه هشدار داده شده و آمده است که خطوط هوایی آمریکا باید مسایل جدایی طلبی را در نظر گرفته و به آن دامن نزنند.

گزارش ها نشان می دهد که چین هشدار داده است خطوط هوایی کشورهای دیگر بخصوص آمریکا باید این موارد را مراعات کنند در غیر این صورت مساله به مراجع ذی ربط از جمله سازمان های ضد سایبری محول خواهد شد تا با آن برخورد کنند.

هر دو خطوط هوایی آمریکا که چین در نامه خود آنها را تهدید کرده است در تارنماهایشان از تایوان بدون ارتباط دادن نام این جزیره با چین یاد می کنند در صورتی که چین خواستار آن است که از تایوان با عنوان &#۳۹;چین تایپه&#۳۹; یاد شود و یا اینکه این منطقه جزئی از خاک چین معرفی شود.

خطوط هوایی آمریکا دریافت این نامه را تایید کرده است آمریکن ایرلاین بررسی روی این موضوع را آغاز اما یونایتد ایرلاین در باره آن سکوت کرده است.

نامه های ارسالی به این خطوط هوایی آمریکایی، در شرایطی منتشر می شود که روابط چین و تایوان بشدت تیره شده و چین در هفته های گذشته چندین بار جنگنده بمب افکن های خود را بر فراز تنگه تایوان به پرواز دراورده است.