بالاتر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی ها سبب شده است فشار تورمی بر دهک های پایین درآمدی همواره بیش از دهک های بالای درآمدی باشد چرا که نیاز به غذا و مسکن ، از جمله نیازهایی غیر قابل تعویق در سبد خانوار محسوب می شود.

 

بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران در گزارشی مبسوط میزان تورم گروه خوراکی و آشامیدنی را برابر با ۱۲.۳ درصد برآورد شده است این در حالی است که نرخ تورم عمومی در کشور برابر با ۸.۲ درصد بوده است. ضریب اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار برابر ۲۶.۶ درصد برآورد می شود که این رقم نشان دهنده اهمیت تورم در این حوزه است.

 

 بر اساس این گزارش پس از گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم مترتب بر بخش آموزش بالاترین رتبه را از آن خود کرده است.

 

 میزان تورم در این بخش ۱۱.۳ درصد برآورد می شود. تورم در ایران به دلیل دیرپایی ، مشکلات ساختاری متعددی را متوجه اقتصاد ایران کرده است.

 

 نرخ تورم ایران در چهار دهه گذشته اغلب دو رقمی بوده است، اما از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. این وضعیت سبب شد نرخ تورم در سال های ۹۳ تا ۹۶ روندی کاهشی را تجربه کند و در شرایط کنونی دو سالی است اقتصادی ایران تورم تک رقمی را شاهد است.

 

برآوردها نشان می دهد یکی از مهمترین دلایل دیرپایی تورم نبود انضباط مالی است و وابستگی به نفت از مهمترین دلایل بروز این وضعیت است.