وی با انتشار مطلبی در کانال خود از ادعای  دو رسانه اصلاح‌طلب که این موضوع را به مشایی نسبت داده بودند انتقاد کرد و نوشت "از این بد اخلاقی رسانه‌های به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدال گرا و اذناب خارجی‌شان به خدا پناه می‌برم! که بدون آنکه از کسی نامی ببرم، سریع مصداق معین می‌کنند تا خبرشان بیشتر بازدید بخورد، ولو به قیمت بی آبرو کردن یک انسا‌ن که سیستم محترم قضایی در حال بررسی پرونده وی است!"