حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در کش و قوس فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی و تبلیغ استفاده از نمونه مشابه داخلی با انتشار پستی توئیتری به طور صریح به تبیین هویت ناشناخته تلگرام در قیاس با سایر پیام رسان‌ها پرداخت.

آشنا در نقد خود چنین نوشت:

" مقایسه عملکرد و ویژگی های رفتاری تلگرام با سایر پیام‌رسان‌ها

•تضعیف حاکمیت ملی بر فضای مجازی کشورها

•عدم شفافیت هویتی و عملکردی

•عدم پاسخگویی به نهادهای بین المللی

•برنامه رواج پول مجازی در کشورها بدون تعهد پذیری

•عدم التزام به رعایت مالکیت معنوی "

انتقاد تند مشاور رئیس جمهور از تلگرام + عکس