قاضی حسن حیدری در این خصوص اظهار کرد: محمد مهدی رحمانیان ظهر امروز ۹ اردیبهشت‌ماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

گفتنی است مدیر مسئول روزنامه شرق روز گذشته در پی شکایت برخی بانوان شهرک شهید رجایی مشهد بابت درج مطلبی در این روزنامه بازداشت و به زندان منتقل شده بود.

معاون دادستان مشهد روز گذشته  گفت: طبیعتا قرار تامین برای افراد صادر می‌شود و در صورتی که تامین نشود بازداشت ادامه خواهد داشت.