‌احمد مهدی‌زاده در پایان دیدار نساجی مازندران و راه‌آهن درمورد اتفاقی که باعث شکستن سرش شد گفت: نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد از VIP که بیرون آمدیم برخورد بدی با ما شد چرای این مساله را نمی‌دانم. به فردی که آنجا بود گفتم ما بازیکن هستیم اما اعتنایی به این مساله نکرد و با بی‌ادبی با ما برخورد کرد.

وی افزود: سپس هم با باتوم به سرم زد و باعث شکستگی سرم شد بعد هم که گفتم چرا اینطور برخورد می‌کنید باز هم این اتفاق تکرار شد. سپس با شجاع خلیل‌زاده هم که نسبت به این مساله اعتراض کرد برخورد بدتری کردند که این اتفاق جای تاسف دارد.