تاس گزارش داد، بخش قابل توجهی از معترضان در خیابان های ایروان را جوانان تشکیل می دهند که از مقابل ایستگاه مترو «یریتاسارداکان» شروع به راهپیمایی در چند مسیر کردند.

نیکول پاشینیان رهبر مخالفان دولت امروز از طریق فیس بوک از طرفداران خود خواست تا در اعتراضات خیابانی در ایروان شرکت فعال داشته باشند.

مخالفان دولت در دو روز اخیر در شهر گیومری دومین شهر بزرگ ارمنستان، اعتراضات خیابانی برپا کرده بودند و از امروز اعتراضات در ایروان را پس از دو روز وقفه از سرگرفتند.

پاشینیان از طرفداران خود خواست که خیابان های ایروان را برای تردد عمومی ببندند.

وی خاطرنشان کرد که بحران سیاسی داخلی در ارمنستان به حل خود نزدیک شده است.

پاشینیان خاطرنشان کرد که باید ثابت کرد جنبش اعتراضی پایدار است و ساعت ۱۸ امروز در میدان جمهوری ایروان اجتماع بزرگ مخالفان برگزار می شود.

داوید پتروسیان رئیس جنبش اعتراضات دانشجویی ارمنستان نیز گفت: دوره حکومت حزب جمهوری خواه در ارمنستان به سر آمده است.

وی با بیان اینکه می خواهیم شوراهای دانشجویی بدون حزبی باشد، اظهار داشت: جمهوری خواهان از فضاهای دانشگاهی سوء استفاده می کردند و آزادی در دانشگاه های ارمنستان وجود نداشت.

در همین حال شبکه روسیه ۲۴ اعلام کرد که معترضان چند خیابان ایروان شامل تومانیان، پوشکین و ماشتوتس را بسته اند.

پارلمان ارمنستان روز اول ماه می نشست ویژه برای تعیین نخست وزیر جدید برگزار می کند.

سرژ سرکیسیان که به تازگی از طرف حزب حاکم جمهوری خواه در پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود هفته گذشته با گسترش اعتراض های خیابانی، مجبور به استعفا شد و پس از سال ها از قدرت کناره گیری کرد.