وضعیت بهداشت کوچه و خیابان‌های شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به علت انباشت زباله و نداشتن مخزن مناسب بوده و مشکلات فراوانی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.فیلمی که شهروندخبرنگار ما تهیه کرده را مشاهده می‌کنید.