ریانووستی نوشت دادگاه عراق ۱۹ زن روس را به حبس ابد محکوم کرد.

همه این افراد به عضویت در گروه تروریستی داعش درآمده بودند.

جزئیات بیشتری از این حکم اعلام نشده است.

در ماه آوریل دادگاه کیفری مرکزی عراق هفت زن خارجی از جمله دو زن روس را به حبس ابد محکوم کرد.  

به گفته وزارت امور خارجه روسیه، ۵۰ تا ۷۰ زن که شهروند روسیه هستند، در زندان های عراق قرار دارند.