واریز سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مشمولینی که تا بهمن ماه ۱۳۹۶ شماره شبای حساب بانکی خود را با موفقیت به سامانه اعلام کرده اند در تمامی بیست گروه ثبت نام شده به پایان رسید.

بنابراین تمامی مشمولین ثبت نام شده قطعی گروه های ۲۰ گانه که شماره شبای خود را با موفقیت در سامانه ذخیره کرده بودند سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۵ را دریافت کردند.

بدین ترتیب مشمولینی که شماره شبای خود را تا اسفندماه ۱۳۹۶ اعلام نکرده‌اند، در صورت اعلام شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت، پس از تایید شماره شبا اعلام شده از سوی بانک های عامل، تا پایان خرداد ماه ۹۷ و نیز وراث مشمولین متوفی که سود مالی سال ۱۳۹۵ را دریافت نکرده‌اند، از اوایل تیرماه به بعد سود خود را به صورت کامل دریافت خواهند کرد.