نرخ خرید و فروش آپارتمان در شهرهای مختلف کشور، به شرح زیر است:

18-4-29-161631ساختمان