حدود ساعت ۱۶ به وقت تهران برخی کاربران ایرانی مجددا به پیام رسان تلگرام وصل شده اند.

این در حالی است که دارندگان نسخه وب و یا تلگرام ایکس هنوز وصل نشده اند.

تیم تلگرام در حال ستاپ مجدد سرورها بوده و به زودی سایر کاربران نیز وصل خواهند شد. بنابراین از پاگ و نصب مجدد خودداری کرده و اگر تلگرام معمولی را پاک کرده و به جای آن از نسخه ایکس استفاده می کنیدف پیشنهاد می شود نسخه قدیمی را نصب کرده تا وصل شوید.

ظاهرا سرورهای جدید مبتنی بر ایکس هنوز مشکل دارند.