وزیر راه و شهرسازی با حضور در نخستین نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای با بیان اینکه من به نوبه خود از تمامی مدیران تشکل‌ها برای بهبود وضعیت حمل و نقل و مسکن کشور درخواست کمک دارم، اظهار کرد:  باید نگران ایران باشیم و نمی‌توانیم به راحتی از این نگرانی چشم‌پوشی کنیم، در وضعیتی هستیم که اگر دقت نکنیم تشکل‌های بعدی ما را سرزنش خواهند کرد، بنابراین باید تمامی مشکلات و مسائل در این حوزه را پیگیری کنیم.

آخوندی با تأکید بر اینکه هر بنگاه‌ اقتصادی در ایران دارای دو جنبه است، گفت: یک جنبه آن مربوط به سرمایه شخصی و جنبه دیگر مربوط به سرمایه ملی است.

وی، تصریح کرد: چنانچه سرمایه ملی در بنگاهی نباشد بنگاه‌های ما در ایران با مخاطره روبه‌رو می‌شوند، در نتیجه ما باید همگی نگران این موضوع باشیم.

وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: نباید بی‌تفاوت به مخاطرات بنگاه‌داری باشیم و از عمق جان باید آنها را پیگیری کنیم.

وی اظهار کرد: بنگاه‌ها بزرگترین ثروت تجاری و مادی ایران هستند که شوربختانه به آنها به شکل بنیادین کمتر توجه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کنار بحث بنگاه‌ها باید به بخش سرمایه اجتماعی آنها توجه کرد، گفت: اساسا اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شکل‌گیری نیست و باید در حوزه اقتصادی منابع بهینه‌ای به آن تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه اقتصاد شامل سرمایه اجتماعی و نظام خصوصی است، گفت: بدون حاکمیت قانونی نمی‌توان سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی ایجاد کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه در جامعه ایران اساسی‌ترین مشکل ما بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی است، گفت: تمامی بخش‌ها سرمایه اجتماعی را مطرح می‌کنند اما کمتر به آن توجه می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی، گفت: خالی شدن بخش عمده‌ای از سرزمین و تمرکز جمعیت در یک نقطه محدود، موجب تنزل کیفیت زندگی و تنزل امکانات حمل و نقلی شده است. باید به این موضوع بیشتر توجه کرد و جمعیت ایران را در نقاط مختلف توزیع کنیم تا از منابع بی‌کران مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه ما به راحتی از انباشت ثروت روابط تجاری در جنوب ایران گذشتیم، تصریح کرد: در گذشته مردم جنوب ایران یک روابط تاریخی و تجاری قوی با کشورهای همسایه داشتند و این اصلی‌ترین ثروت ما بود، بنابراین باید این ثروت ارزشمند را دوباره احیا کنیم.

آخوندی تصریح کرد: متأسفانه سیر تمرکز‌گرایی موجب شده ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، مادی و اقتصادی در ایران دارای بهره‌وری پایینی باشد.

وی، افزود: آیا با وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود می‌توانیم از مشارکت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی به خوبی استفاده کنیم؟

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متأسفانه تجاری‌سازی را در ایران به خوبی اجرا نکرده‌ایم، گفت: مفهوم تجاری‌سازی به آن معناست که هر کالایی از جمله عمومی و خصوصی بدون قیمت تمام شده نیست و باید یک نفر قیمت آن را پرداخت کند، بنابراین آیا بدون تجاری‌سازی امکان خصوصی‌سازی وجود دارد.

آخوندی با تأکید بر اینکه در ایران در هیچ دوره‌ای مفهوم تجاری‌سازی در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: همه دوست دارند به نحوی هزینه تجاری‌سازی را سربار بودجه کنند و متأسفانه نتیجه این بی‌توجهی به تجاری‌سازی گران شدن قیمت تمام شده کالا و در نهایت تنزل نرخ بهره‌وری می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجاری‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در ایران رخ نداده است، گفت: همچنان قیمت‌گذاری انجام می‌شود و انواع سازمان‌های قیمت‌گذاری وجود دارد و این در حالی است که ما همچنان از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در صنعت ریل به ظاهر خصوصی‌سازی شده و بنگاه‌های بزرگ واگذار شده، اما آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری درنوسازی واگن‌های ریلی طی ۱۵ سال گذشته صفر بوده است.

وزیر راه و شهرسازی،  افزود: میزان سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی نیز نسبت به هدف‌گذاری که صورت گرفته بود موفقیت‌آمیز نیست.

وی با تأکید بر اینکه بنده به دنبال اصل تجاری‌سازی در این حوزه هستم، گفت: من به اصل تجاری‌سازی به شدت اعتقاد دارم و بخش خصوصی را به تجاری‌سازی دعوت می‌کنم.

آخوندی اظهار کرد: از بخش خصوصی تقاضا می‌کنم بیشتر به موضوع تجاری‌سازی توجه کند و در انجمن های خود از مشاوران حقوقی -تجاری قوی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید از دولت درخواست یارانه کند، گفت: مفهومی که هم اکنون بخش خصوصی می‌دهد تجارت نیست و باید بنگاه‌های اقتصادی از درخواست یارانه دست بکشند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید منابع مالیات دولت را تأمین کند، گفت: متأسفانه هم اکنون بخش خصوصی از دولت مالیات دریافت می‌کند و این نکته بسیار مهمی است.

وی یادآور شد: از این بخش درخواست می‌کنم که قانون را رعایت و حاکمیت قانونی را تثبیت کند.

آخوندی در ادامه به مشکلات اخیر نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی هم اکنون در جیب مردم دست برده و منابع به دست آمده را در بین خودشان توزیع می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نمی‌دانم این جنجال و هیاهویی که نظام مهندسی اخیر ایجاد کرده برای چیست؟ ما می‌خواهیم دست نظام مهندسی را از جیب مردم در بیاوریم.

وی تأکید کرد: این کار و این نوع اقدام در شأن بخش خصوصی نیست و این بخش خود باید متقاضی اعلام رقابت باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه بنگاه‌داری در ایران در حال فرسایش است، گفت: ریشه این فرسایش بی‌توجهی دولت نیست بلکه دلیل اصل آن از بین رفتن اصل تجارت و رقابت‌پذیری و بنگاه‌داری است.

آخوندی افزود: من به شدت طرفدار بخش خصوصی هستم، زیرا بزرگ شدن و توسعه یافتن بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و توسعه امری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

وی اظهار کرد: در صورتی که اصل تجارت و رقابت‌پذیری رعایت شود می‌توان به قوت گرفتن بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود.

آخوندی تأکید کرد: در ارتباط با بخش خصوصی باید در چند اصل به توافق برسیم که این اصل ها عبارت از تجاری‌سازی، آزاد سازی، رقابت‌پذیری و حاکمیت قانون که دولت و بخش خصوصی باید بر اجرای این چهار اصل بایستند.