غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر‌ اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود.

وی ادامه داد: علی ایحال پرونده وی مفتوح و در دادسرا در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی ‌و‌ برادر رییس جمهور گفت: این پرونده ها در دادسرا است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است.

اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند.

وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست.

محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما هنوز احکام آنها قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است.

اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است.

وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت.