شهاب الدین طباطبایی در پست توئیتری خود نوشت:

«مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق آزاد شد. خداروشکر!»

بر اساس این گزارش، همکاران مدیرمسئول روزنامه شرق روز گذشته (شنبه) ضمن تایید بازداشت رحمانیان خبر دادند که در جلسه نخست بازپرسی که پیش از این برگزار شده بود، قرار وثیقه برای وی صادر شد که با حضور در جلسه دوم بازپرسی به دلیل تامین نشدن وثیقه، ظهر شنبه - ۸ اردیبهشت ماه - بازداشت شده است.