آیت الله علم الهدی که چندی پیش با قراردادن پیامی در کانال تلگرامی اش از این پیام رسان خداحافظی کرده بود در جدیدترین پیام خود نوشت: به علت عدم استقبال مردم از پیام رسان های داخلی، همزمان فعالیت در تلگرام را نیز ادامه می‌‎دهم.

او همچنین نوشته است: تلاش جبهه رسانه ای غیر ارزشی به راندن رسانه های ارزشی به بهانه حمایت از پیام رسان‌های داخلی از تلگرام، نباید منجر به ترک این بستر شود. لذا ضمن حمایت و فعالیت حداکثری خود در پیام رسان های داخلی، به ناچار برای رساندن پیام به مخاطبان، مجبور به استفاده از ظرفیت تلگرام هستیم.