خلاقیت در طراحی وسایل پرکاربرد بشر میتواند موجب کارآفرینی و موفقیت در کسب و کار شود .

نیاز های مهم انسان ها میتواند منشا تولید ابزار های پرکاربرد باشد و کسانی که با تشخیص این نیاز بتوانند ، ابزار مربوط به رفع آن نیاز را با طراحی خلاقانه تولید کنند ، میتوانند به داشتن یک کسب و کار موفق امیدوار باشند.

یک شرکت خلاق نوعی بالش مسافرتی طراحی کرده است که مود توجه بسیاری از کسانی که به خوابشان اهمیت میدهند قرار گرفته است.

کار آفرین های ایرانی نیز میتوانند با ایده برداری از این طرح های خلاقانه و بهره بردن از هوش سرشارشان محصولی نوآورانه تولید کنند.

در ویدئو زیر  این بالش مسافرتی جذاب را مشاهده کنید.