در یادداشت توئیتری علی ربیعی آمده است: در ایامی که بیش از هر زمان باید اعتماد به داخل افزایش یابد و از رسانه های با نام و نشان و مسئولیت پذیر حمایت شود، بازداشت مهدی رحمانیان که روزنامه نگاری دلسوز ، خوش فکر و با تفکری اعتدالی است، نه عقلانی است، نه منطبق بر امنیت ملی. خود زنی ما را پایانی نیست.