رویترز گزارش داد، اعضای اتحادیه اروپا عقیده دارند تفاوت فاحش بین وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف این اتحادیه، رسیدن به اجماع سیاسی را سخت‌تر می‌کند و بستر بحران های آتی خواهد بود. همچنین تفاوت زیاد باعث افزایش اقبال عمومی به پوپولیست ها خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی ۱۱ کشور عمدتا شرقی و مرکزی اتحادیه اروپا، از زمان پیوستن آنها به اتحادیه در سال ۲۰۰۴ نرخ رشد متوسط ۶ درصدی داشته است. این مساله به نوبه خود باعث افزایش درآمد سرانه شده است که به گفته این تحقیقات، در برخی از کشورها بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ افزایش ۲۰۰ درصدی به ثبت رسیده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اروپای غربی، با وجود افزایش ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه در دوره زمانی مشابه تنها دو درصد افزایش یافته است.

 با این حال بحران مالی که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، شکاف ثروت بین کشورهای ثروتمند شمالی و فقیرتر جنوبی اتحادیه اروپا را افزایش داده است. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی آلمان تا سال ۲۰۱۶، ۱۰ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۱۰ بوده است که این رقم برای هلند و فرانسه ۱۴ درصد، اتریش و بلژیک ۱۳ درصد بوده است. در حالی که در کشورهای جنوبی این رقم برای ایتالیا ۶ درصد، پرتغال ۱۰ درصد و یونان ۷ درصد بوده است.

در این گزارش آمده است: غالبا بحث می شود که پر کردن بیشتر شکاف بین کشورها نیازمند تغییر مدل رشد است. این درست است که دستیابی به رشد بالا بستگی به جذب سرمایه گذاری خارجی و چگونگی به کارگیری آنها است، اما برای حفظ رشد باید نوآوری های داخلی داشت.